WERKWIJZE

WERKWIJZE/LEVERTIJD

Je kunt je aanvraag vrijblijvend doen via het onderstaande aanvraagformulier.
Vervolgens neem ik contact op en maken we eerst een afspraak voor een intakegesprek. Dat is nodig om te weten WIE ik ga schilderen.

In het intakegesprek gaan we alle te portretteren personen bespreken, aan de hand van zijn/haar belangrijkste karakteristieken, hobby’s, eigenaardigheden of andere bijzonderheden. Verder bespreken we de samenstelling, de onderlinge verhoudingen, maar ook zaken als kleurgebruik (bijv. passend bij interieur) en formaat. Het is handig om een foto van de af te beelden personen mee te geven.

Persoonlijke informatie van de geportretteerden wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt t.b.v. het portret. De foto is nodig voor de beeldvorming van de te portretteren personen. Hierbij moet worden aangetekend dat de figuren op mijn portretten een vrij universeel lichaam hebben, maar des te herkenbaar zullen zijn aan het postuur, de haardracht en alle persoonlijke kenmerken en eigenschappen.

Na afloop van het intakegesprek ondertekenen we samen de opdrachtbevestiging als onderdeel van de ingevulde intakeformulieren. Pas wanneer je het formulier ondertekent is de opdracht definitief.

BETALING

Na het intakegesprek stuur ik een factuur voor de aanbetaling.
Binnen 7 dagen betaal je 25% aan – Ik start met schilderen zodra de aanbetaling is ontvangen.

Na circa 6 tot 8 weken ontvang je een (gewatermerkte) foto van het eindresultaat + de factuur van de resterende 75%.

LEVERING

Zodra de betaling is ontvangen, signeer ik het werk en breng 2 lagen vernis aan voor de afwerkende beschermlaag. Tevens neem ik contact op voor het maken van een afleverafspraak.

Op de afgesproken datum kom ik het portret zelf bezorgen. Als je van tevoren zorgt voor de geschikte muurophanging, kan het kunstwerk meteen aan de muur!

Alle werken worden standaard geleverd met een Certificaat van Echtheid, en een uitgebreide beschrijving van het schilderij en alle hierop afgebeelde personen. Voor meer informatie hierover, kijk onder het kopje ‘CERTIFICAAT.’

Kijk voor enkele voorbeeldportretten onder het kopje ‘VOORBEELDEN’.